ЖАРҒЫСЫНА ЕНГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРТУ 28 НАУРЫЗДАҒЫ 2017 ЖЫЛҒЫ